LOGO FIRMY

 STRONA GŁÓWNA

Programy patriotyczne

 Pamięci Jana Pawła II
 Konstytucja 3-go Maja
 Powstanie Warszawskie
 Wybuch II Wojny Światowej
 Rocznica 17-go Września
 Szlak II-go Korpusu
 Święto Niepodleglości
 Programy o Warszawie
 Ukochany kraj
 Rzeczpospolita sarmacka
 Bohater i jego czasy

Kazimierz Mazur - aktor

 Koncerty
 Spektakle
 Imprezy estradowe
 Filmografia

Operetka

 Sylwester Targosz-Szalonek
 Witold Matulka
 Koncerty

Musicale

 Koncerty
 Lata dwudzieste
 Kinga Compa

Muzyka wielu kultur

 Pieśni żydowskie
 Cygańskie niebo
 Na ludową nutę
 Country & Western
 Pieśni gospel
 Szanty
 Melodie świata
 Śląskie klimaty
 Bałkańskie rytmy
 Flamenco
 Rosja, Rosja...

Galeria gwiazd

 Propozycje

Biesiady

 Biesiada Polska
 Biesiada Śląska
 Biesiada Romska

Programy kabaretowe

 Propozycja

Koncerty okazjonalne

 Wielkanoc
 Dzień Babci
 Dzień Kobiet
 Dzień Matki
 Kolędy
 Programy Świąteczne

Dla dzieci i młodzieży

 Historyczno-patriotyczne
 Poetycko-muzyczne
 Programy edukacyjne
 Programy dla klas 0 - III
 Programy świąteczne
 Programy Mikołajkowe
 Zabawy i bale
 Programy muzyczne

Festyny

 Dzień dziecka
 Happeningi dla młodzieży
 Happeningi rodzinne
 Festyny tematyczne
 Festyny rodzinne
 Dni miast
 Biesiady

Imprezy dla firm

 Eventy
 Imprezy okolicznościowe
 Imprezy tematyczne
 Biesiady
 Pikniki firmowe
 Festyny tematyczne
 Programy świąteczne
 Programy dla dzieci
 Świąteczne programy    dziecięce

Programy poetyckie

 Polska poezja przez wieki
 Perły światowej poezji
 Poezja śpiewana
 Kazimierz Mazur

Recitale gwiazd

 Propozycje

Zespoły muzyczne

 Alexander's Ragtime Band
 Gdynia Radio
 Mosquito
 Lapidarium Band
 The Nice
 Disc jockeye
 Zespół Bagaż
 Zespół weselny Pretekst

Szkolenia

 Szkolenia specjalistyczne
 Szkolenia osobowościowe
 Szkolenia niezbędne na
   nowoczesnym rynku pracy


Menedżer Doskonała - Seminarium praktyczne dla Pań
Autor - Trener Paweł M. Lipnicki

Swobodne poruszanie się na wszystkich szczeblach szeroko pojętego biznesu w warunkach nowoczesnego wolnego rynku, kierującego się zasadami ekonomii i wyniku jest przedmiotem nieustających badań naukowców zajmujących się tą problematyką. Ilość publikacji dotyczących tego tematu zapełniłaby zapewne niejedną bibliotekę… Jednakże, w momencie, w którym chcemy przełożyć teoretyczną wiedzę na procedury praktyczne, a analizy naukowe na wyniki, rezultaty nie są adekwatne do objętości powyższych publikacji. Innymi słowy, wiedza sprawdzona w praktyce i działająca w świecie rzeczywistym i poza laboratoryjnym, nadal jest przedmiotem poszukiwań i wartością o wysokiej cenie. Chcąc w jak najkrótszy sposób ująć specyfikę skutecznego poruszania się i awansowania w biznesie, można użyć sformułowania: "Im wyżej, tym trudniej".
Rzeczywiście, ilość praktycznych procedur, sposobów działania i wskazówek postępowania maleje wraz ze wzrostem kompetencji i decyzyjności stanowiska.
W naszym seminarium postaramy się zanalizować sytuację płci pięknej na średnich oraz wysokich stanowiskach zarządzająco-decyzyjnych oraz wdrożyć praktyczną metodykę ułatwiającą działanie i generujących większe prawdopodobieństwo uzyskania satysfakcjonujących wyników przy jednoczesnej eliminacji lub minimalizacji zagrożeń zdrowotnych wynikających z ujemnych skutków pracy na eksponowanych stanowiskach menedżerskich w firmach i korporacjach.
Cele szkolenia:
Uzyskanie skuteczności zarządzania, nabranie pewności siebie, podniesienie oceny własnej wartości
* Realizacja własnych celów w aspekcie dążenia do awansu, prestiżu i gratyfikacji w firmie, urzędzie, korporacji
* Skuteczne zarządzanie sobą, podwładnymi oraz realizacja projektów w zakładanym czasie (tzw. "Zarządzanie Czasem")
* Tworzenie sprawnie działających zespołów w kontekście programu doboru praktycznego "Team Spirit"
* Pozyskiwanie osobowości do zespołu w oparciu o Teorię Archetypów wykorzystywaną w praktyce menedżera
* Kreacja pozytywnej, spójnej osobowości menedżera zarządzającego – kierownika i szefa
*Panowanie nad komunikacją nawet w niesprzyjających czy wrogich okolicznościach konfliktu lub kryzysu
* Analiza panujących w biznesie stereotypów typu: "Plusy i minusy kobiety szefa","Nieobecności związane z płcią" itp.
* Budowanie autoprezentacji (image’u służbowego) autorytatywnej Zarządzającej i Decydentki.
* Konstruowanie sposobów decydowania oraz jednoznacznego, jasnego i skutecznego delegowania
* Poznanie nowoczesnej, skutecznej Zasady Skutku i Nagrody dla osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników
*Eliminacja czynnika przeciążenia i stresu w komunikacji biznesowej i codziennej praktyce kobiety-menedżera

Rozwój umiejętności:
* Zarządzania zespołem, podwładnymi lub firmą według zasady Skutku i Nagrody
* Komunikacji z podwładnymi obu płci i odbiór feedbacku wg. D. Shepherd i J.Maxwella
* Panowania nad sobą w sytuacji prowokacji słownej oraz celnych odpowiedzi
* Analizy zagrożeń zdrowotnych wynikających z przeciążeń pracy Kobiety - Menedżera
* Wykorzystania elementów inteligencji emocjonalnej dla wzrostu ambicji oraz wyników
* Eliminacji lub trwałej minimalizacja zagrożeń zdrowotnych – tzw. "BHP w Biznesie"
* Wykorzystania atutów własnej osobowości oraz inteligencji emocjonalnej dla sukcesu
* Motywowania skutecznego oraz dookolnego ( tzw. Motywacja 360 stopni)
* Działania perswazyjnego z wykorzystaniem warsztatu umiejętności techniczno-werbalnych
* Zarządzania prawidłową, pozytywną komunikacją wyjaśniania i delegowania wg. J. Maxwella
* Określania planu i osiągania celu – analiza prawidłowego przyswojenia i wykonania planu
* Samokontroli w sytuacjach ryzykownych lub w sytuacji zmiany pracy lub stanowiska
* Użycia taktu i procedur biznesowego savoir vivre’u w sytuacjach stresujących i kryzysowych

METODYKA SEMINARIUM
Seminarium realizujemy metodą warsztatów problemowych – ćwiczeń, scenek i improwizacji - "gier" – praktycznych wraz z komentarzami i wykładami trenera.
KOBIETA-MENEDŻER
DLA SUKCESU, AWANSU, LEPSZYCH WYNIKÓW, ZYSKU I SAMOPOCZUCIA…
1. REMANENT. KIM JESTEM, CO OSIĄGNĘŁAM, MOJA WARTOŚĆ I STAN POSIADANIA.
• analiza zasobów oraz potencjału osobowości w obecnym momencie
• synchronizacja świadomości, oceny realnej rozsądkowej oraz podświadomości
• warsztaty OS (Odczuwania Satysfakcji) wg Macallana oraz Entuzjazmu wg McGinnisa
• kreacja pozytywnego odbioru mojej osoby przez otoczenie ( oraz szefostwo)
• szacunek, życzliwość, takt, savoir vivre czyli kultura osobista i spokój wewnętrzny;
• entuzjazm i optymizm, czyli jak z niczego stworzyć motywację dla swoich ludzi,
• wykształcenie, wiedza, doświadczenie, znajomość ludzkiej psychiki;
• motywacja i chęć działania, akceptacja zmian ( w tym również zmiany pracy i stanowiska)
3. Warsztaty kreacji: budowa dobrze funkcjonującego zespołu. Teoria archetypów - ćwiczenia.
• zespół "zastany" a zespół tworzony od podstaw - wady i zalety obu rozwiązań.
• archetypy w praktyce – dopasowanie "postaci" do zadań i działań,
• biznesowy savoir vivre a autorytet i prestiż (ćwiczenia – scenki),
• urządzenia i pomoce firmowe związane z moim stanowiskiem oraz firmą macierzystą,
• zrozumienie wizji, misji i działania mojej firmy dla awansu, sukcesu, zysku,
• możliwość konsultacji i pomocy odgórnej, stopień zaufania decydentów do mnie.
• "Smells like Team Spirit" czyli siła jedności zespołu- ścisła współpraca – moja i moich ludzi;
• potrzeby, motywy i ambicje podwładnych – rozpoznawanie, działanie, system nagradzania.
• "Wszyscy jesteśmy ludźmi!" – kompendium wiedzy E.I. o której menedżer w praktyce często nie ma pojęcia
• Umiejętność tworzenia i realizacji planu a problemy z "logistyką" (opory podwładnych)
• odbiór nastroju i stanu emocjonalnego rozmówcy - ćwiczenia rozpoznawania stanu emocji
• asertywność praktyczna, czyli życzliwa stanowczość – ćwiczenia schematów werbalnych;
• szacunek dla osoby i komunikatu, uwaga, wyraz twarzy, rodzaje używanego uśmiechu;
• kobieta – szef w czysto "męskim" otoczeniu – study cases "z życia wzięte"

4. "Podnoszenie poprzeczki" dla ponadprzeciętnych wyników
• określenie finansowego celu "podnoszenia poprzeczki"
• określenie korzyści własnych oraz stosunku ryzyko-nagroda
• zasada Skutku i Nagrody wg Hilla, McCormacka i Drummonda
• brainstorming kontrolowany – wykorzystanie "team sources"czyli kreacji podwładnych
• Hatszepsut, Kleopatra, Liwia, Boadicea, Elżbieta I, Margaret Thatcher, Matka Teresa – I JA
• jak uniknąć nierealnych obietnic i niespełnianych założeń (np. zbyt trudnych zobowiązań)
• PORAŻKA, PRZEMĘCZENIE, ZNIECHĘCENIE, WYPALENIE – sposoby przeciwdziałania
• Zasada "KEEP WALKING" – praktyczne zastosowanie odwiecznego i skutecznego sposobu Walkerów
• Sposoby motywowania i nagradzania, oraz karania i zwalniania…

5. Komunikacja werbalna – jakość przekazu i jego zrozumienie a wymierne efekty.
• jak komunikować i delegować, abym została zrozumiana, a zadanie wypełnione;
• co wyprowadza mnie z równowagi, czyli prowokacja słowna a kobieta - menedżer
• wartość ćwiczeń komunikacyjnych w zespole na wypadek sytuacji alarmowych;
• odbiór i zrozumienie komunikatów otoczenia – ustalenie upraszczania komunikatów;
• najkrótsza autoprezentacja (ćwiczenia tzw.’wejście’ z przedstawieniem i przywitaniem) co chcemy pokazać, co chcemy ukryć; co chcielibyśmy, aby zapamiętano..

6. Zarządzanie sobą i zespołem (firmą) w czasie.
• Harmonogram "na serio" – czyli realizacja zamierzeń w określonych jednostkach czasu;
• bezwzględna eliminacja "złodziei czasu" oraz "działań pozornych" – ćwiczenia i nagrody;
• procedury porannego zapisu planu i wieczornej kontroli jego realizacji.
• "Nie masz czasu? Weź dodatkowe zajęcie!" – Prawda czy fałsz??
• Zarządzanie zespołem (podwładnymi) z wykorzystaniem harmonogramu zadań

7. ZACHOWANIA DOWÓDCY – praktyczne zasady asertywności (i nie tylko…) fizycznej
• chodzenie pewnym krokiem,
• z podniesioną głową, opuszczonymi ramionami, spokojem w obręczy barkowej,
• świadomość otoczenia i czasu, bądź punktualna, szanuj czas rozmówcy,
• sprawianie wrażenia czujności, osoby kontrolującej sytuację,
• spojrzenie prosto w oczy, komunikaty pozawerbalne,
• strój a stanowisko, prestiż i okoliczności – dopasowanie wyglądu, podniesienie pozycji
• podejmowanie zdecydowanych decyzji (!)
• zwięzłość, zrozumiałość, konkrety – delegowanie zadań i odbiór wyników
• mocny, "szczery" uścisk dłoni

8. Niekorzystne skutki dowodzenia i przeciwdziałanie przeciążeniom na eksponowanym stanowisku.
• konflikty z podwładnymi obu płci; odbiór feedbacku wg. D. Shepherd i J.Maxwella;
• analiza zagrożeń zdrowotnych wynikających z przeciążeń pracy Kobiety – Menedżera;
• wykorzystanie elementów inteligencji emocjonalnej dla pobudzania ambicji sukcesu;
• eliminacja lub trwała minimalizacja zagrożeń zdrowotnych – tzw. "BHP w Biznesie";
• wykorzystania atutów własnej osobowości oraz inteligencji emocjonalnej dla wyników;
• zarządzanie stresem w pracy i w domu – warsztaty i ćwiczenia praktyczne, polepszające jakość życia

9. Zarządzanie ryzykiem na stanowisku dowodzenia.
• opłacalność lub nieopłacalność ( Zasada RYZYKO – ZYSK)
• jakich umów nie zawierać, jakich zadań unikać – zasada CHŁODNEJ KALKULACJI;
• realne możliwości wykonania planu a podjęte zobowiązania;
• konsekwencje niewywiązania się z realizacji podjętego zadania – symulacja i wnioski.

10. Zakończenie seminarium.


Kazimierz Mazur

Szkoleniowiec - Kazimierz Aleksander Mazur - aktor

Urodzony w Warszawie 1984 roku . W lutym 2009 roku zdał aktorski egzamin eksternistyczny przed komisją ZASP w Warszawie.
Ukończył wydział filmowy sztuki operatorskiej w Warszawie.


Paweł Lipnicki

Szkolenia autorskie - trener szkoleniowiec

Paweł M Lipnicki – trener, szkoleniowiec, coach, autor szkoleń, pisarz, aktor, prezenter TV.
Od 1993 r. współpracujący z TVP. Prowadził m.in. programy "Sami o sobie", autorski program "Stres ma wielkie oczy", "Mama i ja", Kawa czy herbata", "Orzeł czy reszka" (O historii pieniądza w Polsce wg własnego scenariusza).
Odbył ponad 15000 koncertów, pokazów, szkoleń, sympozjów, imprez plenerowych (m.in. pikniki RMF FM oraz plenery "Kawy czy herbaty" TVP1)
Prowadzi autorskie seminaria i szkolenia od 1986 r. certyfikowane od 1994.
Był dyrektorem naczelnym w Agencji Artystycznej ART MYSELF, dyrektorem ds. TV i kreacji w LOGO ART, dyrektorem kreatywnym w PR & PROM " SEVENTH", Main Research Managerem w BSTM MIND SOCIETY, Menadżerem Kreacji w "BRZ ART." etc.
Autor szkolenia z event marketingu w praktyce promocyjnej; autor programów szkoleń antystresowych i negocjacyjnych dla VIP-ów, biznesmenów i prezenterów.
Prowadzi treningi rozwoju kreacji pozawerbalnej, krasomówcze i prosprzedażowe szkolenia z wykorzystaniem technik aktorskich, a także seminaria techniki wystąpień publicznych dla trenerów, działaczy, przywódców i polityków oraz celebrytów, m. in. wspólnie z prof. Jerzym Bralczykiem, prof. Zbigniewem Nęckim, oraz z dr. Robertem Busztą, ostatnio również z Krystyną Jandą..
Ma prawie 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, seminariów i konferencji naukowych.
W 2000 roku wygrał zawody trenerskie na specjalistycznym zgrupowaniu szkoleniowym i otrzymał tytuł LEADER of MIND TRAINERS; wykształcił kilka pokoleń trenerów biznesu.
W 2012 roku ukończył menedżerskie studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UW
Liczba Uczestników jego szkoleń, warsztatów i seminariów to nawet 2.000 osób rocznie.
Autor unikatowego w Polsce szkolenia antystresowego dla urzędników i pracowników biurowych.
Autor kompensacyjnego poradnika dla osób pozbawionych pracy.
Ambasador Marek Luksusowych i szkoleniowiec prezentacji koncernu DIAGEO.
Dodatkowe dane oraz szkolenia autorskie – www.trener.home.pl ; www.wikipedia.pl ; www.goldenline.pl
Szkolił i trenował urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, MSW i A, MK i DN, asystentów Premiera i ministrów etc;
menadżerów i pracowników firm : Siemens, Ericsson, Gilette, Diageo, PZU, PKO, ING, LOT, Allegro, PGNiG, Era, Stena Line, PKN Orlen i wielu innych.
Ewentualne dodatkowe informacje - strona http://trenerbiznesu.waw.pl


    KONTAKT
  Beata Bogdańska - Mazur  e-mail:agencjascena@interia.eu      http://agencjascena.eu
                       tel. +48 609 915 718                   

Webmaster © Arkadiusz Nowak e-mail: Arkadiusz.Nowak@interia.eu